Mezi nebem a zemí: Umístíme ptačí budky na Hostivařský hřbitov

Akce Brontosarus
Akce Příroda
jednodenní
Datum
Místo Praha, Hostivařský hřbitov
Věk do 99 let
Začátek akce
Cena bez poplatku
Kontaktní osoba Kuba
+420 728 344 633
jakub.hajekj@gmail.com

Co na nás čeká

Budky na hřbitově? A proč ne? Budky ve městech nahrazují mizející přirozené úkryty pro hnízdění ptáků, tedy pomáhají udržet ptactvo v krajině města. Hřbitovy, jakožto „parky“ v zástavbě jsou zastíněné jakýmsi tabu. Správa hřbitovů by ráda tento prostor oživila a dala mu nový rozměr. Třeba jako útočiště pro řadu různých živočichů.

Co, kde a jak

Přijď se podívat na dva dětské brontosauří oddíly z Prahy 15, které se rozhodly sestavit ptačí budky a pověsit je na Hostivařském hřbitově. Na úvod si řekneme, proč je budkování důležité a co to přinese za benefity místnímu prostředí. Poté se děti z oddílů vrhnou na věšení budek. Ty si můžeš z akce odnést nové zajímavé informace o ptácích a uvidíš, jak se proměňuje veřejný prostor na Praze 15. Kdo ví. Třeba tě to inspiruje a pak si taky postavíš vlastní budku na svou zahradu.

 

Sraz je v 16:45 před vstupem do hřbitova a akce bude trvat maximálně do 18:00.

Dobrovolnická pomoc

Budky budou věšet děti z brontosauřích oddílů. Dostanou se tak do přímého kontaktu s přírodou a péčí o ní. S nápadem vyvěsit budky na hřbitov přišly Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy. Jejich cílem je dát hřbitovům další smysl, protože jakožto ostrovy přírody ve městech nabízí spoustu příležitostí. Ať už k relaxaci, skromným akcím, či podpoře biologické rozmanitosti. Budky umožní zahnízdit místnímu ptactvu a třeba v budoucnosti přibydou i další způsoby podpory přírody, jako třeba hmyzí hotel. Tato akce je první v naší spolupráci a věříme, že není ani poslední.

Malá ochutnávka

Na Praze 15 sídlí dva dětské brontosauří oddíly: Titio a BRĎO Praha. Oba oddíly se věnují dlouhodobé činnosti s dětmi. Jezdí na výlety, tábory a zažívají dobrodružství. Děti jsou vedeny k poznávání přírody, samostatnosti a fungování ve skupině a k dalším důležitým dovednostem, které je rozvíjí. V rámci své činnosti pečují o přírodu. BRĎO Praha se pravidelně účastní budkování v Motolském háji, či péče o luční společenstva na nově vzniklé lokalitě v údolí Kunratického potoka. Titio, jakožto nově vzniklý oddíl, zatím stihl postavit hmyzí domeček a inicioval a organizuje tuto budkovací akci na Hostivařském hřbitově.


🌿 Akce se koná v rámci Akce Brontosaurus - dny pro krajinu a přírodu u příležitosti Dne Země a oslav 50 let Hnutí Brontosaurus. 


🌎 Oslav s námi tento Den Země komunitní dobrovolnickou pomocí pro přírodu ve dnech 19. - 28. dubna na různých místech po celé České republice! 

Pomoz přírodě, nauč se nové věci a potkej lidi ze svého okolí. 

Zjisti více na akce.brontosaurus.cz

Organizační tým

Těší se na tebe #PromiňKuba, Ent, Zombík, Klára, Přezdívka, Opičák a Mája.

Kontakt

Kontaktní osoba: Kuba
E-mail: jakub.hajekj@gmail.com
Telefon: +420 728 344 633