Pečuj o lokality Hnutí Brontosaurus

Hnutí Brontosaurus pečuje o spoustu přírodních či památkových lokalit. Na některé se jezdí dlouhodobě, jiné na své objevení teprve čekají. Možná ani netušíš, že blízko svého bydliště máš lokalitu, která ocení dobrovolnickou pomoc a péči.

Podívej se na databázi lokalit na Mapoticu: https://www.mapotic.com/lokality-hnuti-brontosaurus. Můžeš si zde najít svoji lokalitu, kontaktovat správce lokality a domluvit se s ním na dobrovolnické pomoci.


Pečuj o přírodní lokalitu

Mnoho přírodních lokalit v poslední době zarůstá a zaslouží si péči. Staré neudržované sady, zarůstající stepi a louky lze najít na mnoha místech České Republiky. Vyřezáváním náletových dřevin a kosením trávy podporujeme druhovou rozmanitost a bohatost ekosystému. Obnovením starého sadu můžeme navrátit staré krajové odrůdy ovocných stromů do krajiny obnovit jeho význam pro celý ekosystém

Pokud víš o nějakém místě, které zarůstá a zasloužilo by si péči, kontaktuj vlastníka pozemku a orgán ochrany přírody (městský úřad, správa CHKO…) a domluv se s nimi na správném postupu péče o danou lokalitu.


Pomáhej přírodě v Praze

V Praze spolupracujeme s Odborem ochrany přírody MHMP, se kterým je možné domluvit řadu zajímavých akcí na pomoc přírodě. „Máme lokality u Divoké Šárky, u metra Motol apod. Často jsou to drobné plošky zachovalejší přírody mimo chráněná území, na která se už většinou nedostane péče a zanikají. Přitom jsou velice významná jako nášlapné kameny pro migraci různých vzácných druhů a i jako centra šíření méně vzácných.“ V případě zájmu předáme kontakt a je možné domluvit akci na lokalitě o kterou případně můžeš pečovat i další měsíce a roky.